Viktiga siffror 2010
HÀr finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta anvÀnds av företagen. Informationen Àr kortfattad och det kan finnas undantag för sÀrskilda situationer. Uppgifterna avser 2010 (inkomster som deklareras 2011) om inte annat framgÄr: (Uppdaterat t.o.m. 14/1-2010)

Arbetsgivaravgifter
Underlaget bestÄr av lön och olika förmÄner som betalas till anstÀllda och andra personer utan F-skattsedel:
31,42 % av underlaget för personer födda mellan 1945 och 1983
15,49 % av underlaget för personer födda mellan 1984 senare
10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1944
0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare

Det generella avdraget som arbetsgivare tidigare fick göra i skattedeklarationen Àr slopat.

BilersÀttning
Skattefri bilersÀttning nÀr egen bil anvÀnds i tjÀnsten 18,50 kr/mil

Skattefri ersÀttning nÀr förmÄnsbil anvÀnds i tjÀnsten och den anstÀllde betalar drivmedel sjÀlv:
- diesel 6,50 kr per mil
- bensin och övriga drivmedel 9,50 kr/mil

Brytpunkt
Brytpunkt Àr grÀnsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader för att fÄ sin inkomst.

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 384 600 kr (ca 32 000 kr per mÄnad)
Brytpunkt för att betala 25 % i statlig inkomstskatt 545 200 kr (ca 45 400 kr/mÄn)

DrivmedelsförmÄn
Har nÄgon bilförmÄn och företaget betalar brÀnsle skall drivmedelsförmÄnen berÀknas enligt följande:
- vid berÀkning av underlag för arbetsgivaravgifter = marknadsvÀrde inkl. moms
- vid skatteavdrag och redovisning pÄ kontrolluppgift = 1,2 x marknadsvÀrde inkl. moms

Egenavgifter
”Arbetsgivaravgifter” för enskilda nĂ€ringsidkare och fysiska personer som Ă€r delĂ€gare i handelsbolag m.m. och driver aktiv nĂ€ringsverksamhet:
29,71 % av underlaget för personer födda mellan 1945 och 1983 (vid en karensdag)
15,07 % av underlaget för personer födda mellan 1984 och senare
10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1944
0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare

VÀljer egenföretagen att ha tre dagars karensdag i sjukförsÀkringen blir egenavgiften istÀllet 29,67 % och vid 30 dagars karenstid 28,88 %. Regler om karensdag kommer att Àndras frÄn 1/7 2010.

Egenföretagare fÄr göra ett schablonavdrag för berÀknade egenavgifter med maximalt 25 % av överskottet i nÀringsverksamheten. Schablonavdraget Àr 14 % för personer födda 1984 eller senare och 10 % för personer födda mellan 1938 och 1944. Avdraget Àr maximerat.

Den som bedriver passiv nÀringsverksamhet betalar sÀrskild löneskatt med 24,26 % istÀllet för egenavgifter (oavsett Älder). Schablonavdraget för berÀknade egenavgifter Àr dÄ högst 20 %.

Med aktiv nÀringsverksamhet menas att en enskild nÀringsidkare eller delÀgare i handelsbolag arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal Ärsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras pÄ den egna arbetsinsatsen.

Förseningsavgifter
Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 500 kr, i vissa fall 1 000 kr

Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-lÀnder 1 000 kr

Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 5 000 kr, högre belopp vid lÀngre förseningar.

Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid lĂ€ngre förseningar.

GÄvor till anstÀllda, skattefria
* JulgÄva 450 kr inkl. moms
* JubileumsgÄva 1 350 kr inkl. moms
* MinnesgÄva 10 000 kr inkl. moms (t.ex. vid jÀmn födelsedag eller anstÀllningen upphör). Beloppet avser gÄvor som ges vid ett tillfÀlle under anstÀllningstiden utöver nÀr anstÀllningen upphör.

GÄvor i form av kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar Àr inte skattefria oavsett belopp. Kan presentkort inte bytas mot kontanter Àr de skattefria om presentkortets vÀrde understiger beloppsgrÀnserna ovan.

Inventarier - mindre vÀrde
Företag fÄr göra avdrag direkt vid anskaffning av inventarier som uppgÄr till högst ett halvt prisbasbelopp, för 2010 innebÀr detta 21 200 kr.

KostförmÄn
FörmÄn av fri kost (dock ej vid representation)

Frukost 38 kr/dag
Lunch/middag 76 kr/dag
Helt fri kost (minst tre mÄl per dag) 190 kr/dag

Fri kost som obligatoriskt ingÄr i biljettpris pÄ allmÀnt transportmedel (t.ex. flyg) Àr skattefri under tjÀnsteresor.

Moms
Generell skattesats 25 % pÄlÀgg (20 % av priset till konsument)

Livsmedel och hotell m.m. 12 % pÄlÀgg (10,71 % av priset)

Dagstidningar, persontransporter, böcker m.m. 6 % (5,66 % av priset)

Periodiseringsfond
Ett företag kan skjuta en del av Ärets inkomst framÄt i tiden sÄ att den beskattas senare, t.ex. för att jÀmna ut inkomster mellan Ären. Maximalt avdrag för avsÀttning till periodiseringsfond

Aktiebolag och andra juridiska personer 25 %

Fysiska personer och dödsbon 30 %

AvsÀttningar som görs i boksluten 2010 Äterförs till beskattning senast 2016.

I aktiebolag och andra juridiska personer berÀknas en rÀnteintÀkt pÄ avsÀttningen till periodiseringsfond som beskattas Ärligen. Den schablonmÀssiga rÀnteintÀkten Àr 2,3 %, detta ger en skattekostnad pÄ 0,6 % pÄ gjorda avsÀttningar.

Representation
Avdragsgilla belopp för extern och intern representation Àr:

Lunch eller middag och liknande 90 kr (exkl. moms), 112,50 kr (inkl. moms)
Frukost 60 kr (exkl. moms), 75 kr (inkl. moms)
Golf, teater och liknande 180 kr (exkl. moms), 190,80 kr (inkl. moms)

ReferensrÀnta
AnvÀnds bl.a. för att berÀkna olika rÀntor, t.ex. vid dröjsmÄl med betalning, och ersÀtter diskonto som fanns tidigare. ReferensrÀnta faststÀlls tvÄ gÄnger om Äret av Riksbanken. Den nu aktuella referensrÀntan Àr 0,5 % och gÀller frÄn den 1 januari 2010, referensrÀntan frÄn 1 juli 2009 var ocksÄ 0,5 %.

RÀntefördelning
För att göra skatteregler mellan enskild nÀringsverksamhet och aktiebolag mer likvÀrdiga finns regler om rÀntefördelning. Reglerna innebÀr att man rÀknar fram en schablonmÀssig rÀnta pÄ kapitalet i nÀringsverksamheten. Denna rÀnta beskattas som inkomst av kapital, istÀllet för nÀringsverksamhet. Underlaget för rÀntefördelningen Àr skillnaden mellan tillgÄngar och skulder vid beskattningsÄrets ingÄng (kapitalunderlaget) om de överstiger resp. understiger 50 000 kr.

En företagare kan vid ett positivt kapitalunderlag vÀlja att göra positiv rÀntefördelning. RÀntesatsen pÄ kapitalunderlaget Àr 8,20 % och den berÀknade rÀntan fÄr beskattas som inkomst av kapital istÀllet för nÀringsverksamhet. RÀntefördelningen kan helt eller delvis sparas och utnyttjas ett senare Är.

En företagare kan ha ett negativt kapitalunderlag beroende pÄ att uttagen Àr större Àn överskottet, d.v.s. ett slags lÄn frÄn den enskilda firman. I dessa fall skall nÀringsidkaren ta upp en berÀknad rÀnta pÄ det negativa kapitalunderlaget som överstiger 50 000 kr, denna berÀknade rÀnta ökar inkomsten av nÀringsverksamhet och dras av som inkomst av kapital. RÀntesatsen Àr 4,20 %.

Traktamente inom Sverige
Vid tjÀnsteresor kan traktamenten utgÄ. Skattefria traktamenten förutsÀtter övernattning och att resmÄlet ligger mer Àn 50 km frÄn bÄde arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp Àn nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen Àr i sÄ fall skattepliktiga. Det skattefria traktamentet berÀknas för hel eller halv dag.

Hel dag 210 kr per dag Resdag: resan pÄbörjas före 12 eller avslutas efter 19.

Halv dag 105 kr per halv dag Resdag: resan pÄbörjas efter 12 eller avslutas före 19.

Efter tre mÄnader 147 kr dag

Nattschablon 105 kr Om faktisk övernattningskostnad ej ersÀtts.

Traktamente skall reduceras med fria mÄltider och den anstÀllde beskattas för kostförmÄn (se ovan). Reducering skall dock inte ske för mÄltider som obligatoriskt ingÄr i fÀrdbiljetter pÄ t.ex. flyg.

Reducering för helt fria mÄltider 189 kr
Frukost och lunch/eller middag 116 kr
Lunch och middag 147 kr
Enbart lunch eller middag 74 kr
Enbart frukost 42 kr

Traktamente utomlands
Samma regler gÀller som för tjÀnsteresor i Sverige. IstÀllet för schablonbeloppen ovan tillÀmpas dock ett normalbelopp som varierar mellan olika lÀnder. Beloppen faststÀlls av skatteverket, se vidare:

Skatteverkets hemsida

Reducering för helt fria mÄltider 85 %
Frukost och lunch/eller middag 50 %
Lunch och middag 70 %
Enbart lunch eller middag 35 %
Enbart frukost 15 %

Utdelning i fÄmansföretag
Utdelning i fÄmansföretag beskattas pÄ olika sÀtt beroende pÄ storleken pÄ utdelningen m.m. Den del av utdelningen som motsvarar en schablonmÀssigt berÀknad normal utdelning beskattas som inkomst av kapital, överskjutande delar som inkomst av tjÀnst. Storleken pÄ den kapitalbeskattade utdelningen (grÀnsbeloppet) berÀknas enligt tvÄ olika metoder som företagaren kan vÀlja mellan.

Enligt förenklingsregeln beskattas utdelning pÄ högst 127 250 kr som inkomst kapital.

Enligt huvudregeln rÀknar man först ut ett anskaffningsvÀrde pÄ aktierna (inkl. ovillkorade aktieÀgartillskott) som rÀknas upp med rÀnta. Till detta fÄr lÀggas 25 % av kontanta löner som betalas ut till Àgaren och anstÀllda under Äret. Till den del lönerna överstiger 3 054 000 fÄr lÀggas till ytterligare 25 % (totalt 50 %). Utdelningsutrymme som inte utnyttjas fÄr sparas och fÄr dÄ rÀknas upp med en upprÀkningsrÀnta. Huvudregeln Àr komplicerad och det finns en rad regler som styr berÀkningen som inte Äterges hÀr, t.ex. krav pÄ visst löneuttag för företagsledaren och olika övergÄngsregler.

Redovisning – Management
Rissneleden 63 | 174 44 Sundbyberg
Telefon: 08-628 54 00 | Fax: 08-628 17 08
Designed & Developed by: 2easy web applications